Organisation

Livio grundades under namnet IVF-kliniken Stockholm AB år 2000. Därefter har verksamheten vuxit till en koncern med nio privata fertilitetskliniker i Sverige, Norge och Island under samlingsnamnet IVF Sverige. I början av 2018 övergav man kliniknamnen IVF-kliniken, Fertilitetscentrum samt moderbolagets namn IVF Sverige, för att samlas under det gemensamma namnet Livio. Inom gruppen finns även forskningsbolaget, Livio Research.

Bland Livios ägare finns förutom grundarna även Stiftelsen Promobilia samt Staffan Nilsson, grundare av Livio Falun.

 

Styrelse Livio

Håkan Wramsby, grundare Livio, styrelseordförande

Steffan Lundberg, grundare Livio, ledamot

Staffan Nilsson, grundare Livio Fertilitetscentrum Falun, ledamot

Eric Persson,  Stiftelsen Promobilia, ledamot

Henrik Hernander, VD Livio, adjungerad styrelsen

 

Koncernledning Livio

Henrik Hernander, VD

Anna Karin Lind, medicinsk chef

Aisling Ahlström, laboratoriechef

Kristina Löfdahl, verksamhetschef Livio Umeå

Bo Claesson, verksamhetschef Livio Falun

Marie Klinta, verksamhetschef Livio Kungsholmen

Camilla Stenfelt, verksamhetschef Livio Gärdet

Göran Westlander, verksamhetschef Livio Göteborg

Malin Sundler, verksamhetschef Livio Malmö

Nan Birgitte Oldereid, verksamhetschef Livio IVF-klinikken Oslo

Snorri Einarsson, verksamhetschef Livio Reykjavík

Arthur Aanesen, verksamhetschef IVF-gruppen Sophiahemmet

Mona Bungum, verksamhetschef Livio Egg and Sperm Bank

 

Administrativ stab

Ann-Louise Gejervall, Kvalitetschef

Merete Forssberg Madshus, Marknads- och försäljningschef

Elisabet Sandgathe, Ekonomichef

Anders Skoog, IT-chef

Linda Viberg, HR-chef